เงื่อนไขข้อตกลง


เงื่อนไขข้อตกลงเป็นเอกสารสำคัญที่กำหนดกฎเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ thailand-sales.com เป็นพื้นฐานของการโต้ตอบระหว่างการดูแลไซต์และผู้ใช้ ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเรา ขอแนะนำให้คุณอ่านเงื่อนไขข้อตกลง


1. ใบอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์: การเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์ thailand-sales.com ถือเป็นใบอนุญาตที่ไม่ผูกขาดและจำกัด ผู้ใช้ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้เนื้อหาไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวเท่านั้น ใบอนุญาตอาจถูกเพิกถอนโดยฝ่ายบริหารไซต์ในกรณีที่ละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลง


2. ทรัพย์สินทางปัญญา: เนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์บนเว็บไซต์ thailand-sales.com เป็นทรัพย์สินของฝ่ายบริหารเว็บไซต์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์คัดลอก แจกจ่าย หรือแก้ไขเนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายบริหาร


3. ข้อจำกัดในการใช้งาน: ผู้ใช้รับรองว่าจะไม่ละเมิดกฎหมายและสิทธิของบุคคลที่สามเมื่อใช้เว็บไซต์ ห้ามโพสต์เนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาต เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการกระทำที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อขัดขวางการทำงานของเว็บไซต์


4. เนื้อหาของผู้ใช้: ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่พวกเขาโพสต์บน thailand-sales.com ผู้ใช้รับประกันว่าเนื้อหาที่โพสต์โดยพวกเขาจะไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม และไม่มีข้อมูลที่เลือกปฏิบัติ ผิดกฎหมาย หรือล่วงละเมิด


5. กิจกรรมเชิงพาณิชย์: กิจกรรมผู้ประกอบการและเชิงพาณิชย์บนเว็บไซต์ thailand-sales.com จะได้รับอนุญาตเฉพาะเมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายบริหารเท่านั้น ห้ามลงโฆษณา สแปม ข้อความส่งเสริมการขาย หรือการโทรโดยตรงเพื่อซื้อโดยไม่ได้รับความยินยอมจากฝ่ายบริหาร


6. การรักษาความลับและการปกป้องข้อมูล: การดูแลไซต์ทำให้มั่นใจได้ถึงการรักษาความลับและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากผู้ใช้ หากต้องการข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และการปกป้องข้อมูล ขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์


7. ความรับผิด: ผู้ดูแลเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ thailand-sales.com ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนและใช้เว็บไซต์ด้วยความเสี่ยงของตนเอง


8. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของข้อตกลง: ผู้ดูแลเว็บไซต์มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้มีหน้าที่ตรวจสอบข้อกำหนดของข้อตกลงเป็นระยะเพื่อรับการปรับปรุง


เงื่อนไขของข้อตกลงสำหรับ thailand-sales.com เป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานเว็บไซต์ปลอดภัยและถูกกฎหมาย ขอแนะนำให้คุณอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเมื่อใช้ thailand-sales.com